جمع‌بندی دین و زندگی (۱)قیمت :   400,000 تومان

جزئیات

جمع‌بندی درس دین و زندگی پایه دهم برای شرکت در کنکور سراسری
به همراه جزوه، کاملاْ ترکیبی؛

بیان تمام ارتباط‌ها
با تعیین تمام علت و معلول‌ها؛

بیان نموداری و شاخه‌ای
پیام آیات و ارتباط با روایات و ابیات