جمع‌بندی دین و زندگی (۱)قیمت :   200,000 تومان

جزئیات

جمع‌بندی درس دین و زندگی پایه دهم برای شرکت در کنکور سراسری به همراه جزوه، کاملاْ ترکیبی؛ بیان تمام ارتباط‌ها با تعیین تمام علت و معلول‌ها؛ بیان نموداری و شاخه‌ای پیام آیات و ارتباط با روایات و ابیات