درباره باشگاه استادی

یکی از قشنگ‌ترین دیالوگ‌های اخلاقی‌رفتاری در تاریخ آسیای جنوب‌غربی «یعنی منطقة ما» را سؤال و جواب‌های ابوحیان شیرازی و ابوعلی مسکویه شکل داده است. ابوحیان به ابوعلی مراجعه می‌کند و شصت‌وشش سؤال در موضوع‌های رفتاری و ارتباطی از او می‌پرسد. سؤال سی‌وچندم آن، به این «دربارة ما» ربط دارد، می‌پرسد چرا آدم وقتی از دیگری تعریف می‌کند یا معرفی‌اش می‌کند راحت است؛ ولی وقتی می‌خواهد خودش را معرفی کند و توانایی‌ها و سابقه‌اش را بگوید برایش سخت می‌شود و لکنت می‌گیرد؟!

شاید برای همین است که «دربارة ما» ها را چون خود افراد می‌نویسند خیلی بی‌رمق، پر از تواضع و بسیار خودانکارانه است!

نیچه می‌گوید تواضع بالاترین دورویی است! خوب چه باید کرد که هم دورویی نشود و هم قمپز درنکرد؟

بهترین راه آن است که راستش را گفت. از خودمان (Golden Rose) نشان ندهیم که به فارسیِ شیرین می‌گویند «درِ باغ سبز» و آن‌قدر پنهان‌کاری هم نکنیم که خوانندة عزیز ما سردرنیاورد که چی هستیم و کی هستیم.

جمع ما را یک استاد دانشگاه علوم پایه، یک مدیر و طراح سیستم‌های آموزشی‌پژوهشی، یک مهندس مدرس فیزیک و مشاوره و اجراکنندة نرم‌افزارها و فن‌آوری‌های نرم آموزشی، یک پیشکسوت سمپاد و یک مهندس جوان طراح پروژه‌های پژوهشی و فن‌آوری، به‌علاوه جمعی از نخبگان جوان که همگی فارغ‌التحصیل از یک مدرسه هستیم تشکیل می‌دهد. گروه ما برخاسته از توانمندی‌های متنوع است، تجربة سال‌های ورودش به حیطة کار فرهنگی، آموزشی و پژوهشی گوناگون و ارائة پشتیبانی و خدماتش نیز مختلف است.

ما یک گروه متکثر با امکان هم‌آوری توانمندی‌های سایر اعضای گروه و فرآوری با رعایت بس‌شماری سطح این ارائه‌ها و محصول‌ها هستیم.

زمینه‌های مورد توجه ما در ارائه خدمات به‌شرح زیر است:

آموزش

کوچینگ

مشاورة تحصیلی

پژوهش‌، پروژه‌های فن‌آوری خُرد

کتاب‌خوانی و کتاب

از اینکه خدمات خود را به شما تقدیم کنیم بسیار خرسندیم

با دیدن و انتخاب خود به ما این مجال و فرصت را دادید.

به ما بپیوندید و سرافرازمان کنید و تا پویایی و توان هم‌آوری‌های فرهنگی و آموزشی‌مان را باهم ارتقا دهیم!