نوبت اول

عصرانهٔ سرآمد | نوبت اول 24,000 تومان

آرایه‌های ادبی

فارسی (۳): آرایه‌های ادبی 285,000 تومان

فصل 3: ترکیبیات (شمارش)

ریاضیات گسسته، فصل 3: ترکیبیات (شمارش) 106,000 تومان

دستور زبان فارسی

فارسی (۳): دستور زبان فارسی 264,000 تومان

فصل ۳: بردارها

هندسه (۳)، فصل ۳: بردارها 99,000 تومان

فصل ۲: گراف و مدل‌سازی

ریاضیات گسسته، فصل ۲: گراف و مدل‌سازی 139,000 تومان

فصل ۲: آشنایی با مقاطع مخروطی

هندسه (۳)، فصل ۲: آشنایی با مقاطع مخروطی 154,000 تومان

الدَّرسُ الثّانی

عربی زبان قرآن (۳): الدَّرسُ الثّانی 108,000 تومان

الدَّرسُ الاَول

عربی زبان قرآن (۳): الدَّرسُ الاَول 110,000 تومان

عربی زبان قرآن

جمع‌بندی پایه عربی زبان قرآن 510,000 تومان

دین و زندگی (۲)

جمع‌بندی دین و زندگی (۲) 203,000 تومان

دین و زندگی (۱)

جمع‌بندی دین و زندگی (۱) 196,000 تومان

دین و زندگی (۲)

جمع‌بندی دین و زندگی (۲) 203,000 تومان

دین و زندگی (۱)

جمع‌بندی دین و زندگی (۱) 196,000 تومان

عربی زبان قرآن

جمع‌بندی پایه عربی زبان قرآن 510,000 تومان

دستور زبان فارسی

فارسی (۳): دستور زبان فارسی 264,000 تومان

الدَّرسُ الثّانی

عربی زبان قرآن (۳): الدَّرسُ الثّانی 108,000 تومان

فصل ۲: گراف و مدل‌سازی

ریاضیات گسسته، فصل ۲: گراف و مدل‌سازی 139,000 تومان

الدَّرسُ الاَول

عربی زبان قرآن (۳): الدَّرسُ الاَول 110,000 تومان

فصل 3: ترکیبیات (شمارش)

ریاضیات گسسته، فصل 3: ترکیبیات (شمارش) 106,000 تومان

فصل ۲: آشنایی با مقاطع مخروطی

هندسه (۳)، فصل ۲: آشنایی با مقاطع مخروطی 154,000 تومان

فصل ۳: بردارها

هندسه (۳)، فصل ۳: بردارها 99,000 تومان

آرایه‌های ادبی

فارسی (۳): آرایه‌های ادبی 285,000 تومان

نوبت اول

عصرانهٔ سرآمد | نوبت اول 24,000 تومان

باشگاه استادی = انتخابی هوشمندانه

درباره باشگاه استادی

یکی از قشنگ‌ترین دیالوگ‌های اخلاقی‌رفتاری در تاریخ آسیای جنوب‌غربی «یعنی منطقة ما» را سؤال و جواب‌های ابوحیان شیرازی و ابوعلی مسکویه شکل داده است. ابوحیان به ابوعلی مراجعه می‌کند و شصت‌وشش سؤال در موضوع‌های رفتاری و ارتباطی از او می‌پرسد. سؤال سی‌وچندم آن، به این «دربارة ما» ربط دارد، می‌پرسد چرا آدم وقتی از دیگری تعریف می‌کند یا معرفی‌اش می‌کند راحت است؛ ولی وقتی می‌خواهد خودش را معرفی کند و توانایی‌ها و سابقه‌اش را بگوید برایش سخت می‌شود و لکنت می‌گیرد؟! شاید برای همین است که «دربارة ما» ها را چون خود افراد می‌نویسند خیلی بی‌رمق، پر از تواضع و بسیار خودانکارانه است!

چگونه درس بخوانیم؟


چگونه درس بخوانیم؟

قبل از هر چیز بد نیست بدانید که یادگیری مفهومی یعنی اینکه ما مطالب را به‌طور کامل به ذهن بسپاریم. به این ترتیب در یادآوری مطالب نیز مشکل نخواهیم داشت. استفاده از این ۱۰ تکنیک به ما کمک خواهد کرد تا یاد بگیریم چگونه مفهومی درس بخوانیم.

چاله‌های یادگیری خود را در «باشگاه استادی» رتوش کنید!