باشگاه استادی = انتخابی هوشمندانه

درباره باشگاه استادی

یکی از قشنگ‌ترین دیالوگ‌های اخلاقی‌رفتاری در تاریخ آسیای جنوب‌غربی «یعنی منطقة ما» را سؤال و جواب‌های ابوحیان شیرازی و ابوعلی مسکویه شکل داده است. ابوحیان به ابوعلی مراجعه می‌کند و شصت‌وشش سؤال در موضوع‌های رفتاری و ارتباطی از او می‌پرسد. سؤال سی‌وچندم آن، به این «دربارة ما» ربط دارد، می‌پرسد چرا آدم وقتی از دیگری تعریف می‌کند یا معرفی‌اش می‌کند راحت است؛ ولی وقتی می‌خواهد خودش را معرفی کند و توانایی‌ها و سابقه‌اش را بگوید برایش سخت می‌شود و لکنت می‌گیرد؟! شاید برای همین است که «دربارة ما» ها را چون خود افراد می‌نویسند خیلی بی‌رمق، پر از تواضع و بسیار خودانکارانه است!

کاربرد مشتق

فصل پنجم: کاربرد مشتق 90,000 تومان

الدَّرسُ الرابِع

عربی زبان قرآن (۳): الدَّرسُ الرابِع 80,000 تومان

الدَّرسُ الثالِث

عربی زبان قرآن (۳): الدَّرسُ الثالِث 115,000 تومان

لطف تو

نیایش: لطف تو 5,000 تومان

درس هجدهم

فارسی (۳): درس هجدهم 5,000 تومان

درس هفدهم

فارسی (۳): درس هفدهم 10,000 تومان

درس شانزدهم

فارسی (۳): درس شانزدهم 35,000 تومان

درس چهاردهم

فارسی (۳): درس چهاردهم 30,000 تومان

درس سیزدهم

فارسی (۳): درس سیزدهم 40,000 تومان

درس دوازدهم

فارسی (۳): درس دوازدهم 40,000 تومان

درس یازدهم

فارسی (۳): درس یازدهم 20,000 تومان

درس دهم

فارسی (۳): درس دهم 15,000 تومان

دین و زندگی (۲)

جمع‌بندی دین و زندگی (۲) 200,000 تومان

دین و زندگی (۱)

جمع‌بندی دین و زندگی (۱) 200,000 تومان

عربی زبان قرآن

جمع‌بندی پایه عربی زبان قرآن 510,000 تومان

آرایه‌های ادبی

جمع‌بندی آرایه‌های ادبی 570,000 تومان

نوبت اول

عصرانهٔ سرآمد | نوبت اول 24,000 تومان

فصل ۳: ترکیبیات (شمارش)

ریاضیات گسسته، فصل ۳: ترکیبیات (شمارش) 110,000 تومان

الدَّرسُ الثّانی

عربی زبان قرآن (۳): الدَّرسُ الثّانی 110,000 تومان

الدَّرسُ الاَول

عربی زبان قرآن (۳): الدَّرسُ الاَول 110,000 تومان

دنیای زنده

زیست‌شناسی (۱)، فصل ۱: دنیای زنده 150,000 تومان

تابع

حسابان (۲)، فصل ۱: تابع 300,000 تومان

فصل ۲: گراف و مدل‌سازی

ریاضیات گسسته، فصل ۲: گراف و مدل‌سازی 140,000 تومان

دستور زبان فارسی

جمع‌بندی دستور زبان فارسی 530,000 تومان

چگونه درس بخوانیم؟


چگونه درس بخوانیم؟

قبل از هر چیز بد نیست بدانید که یادگیری مفهومی یعنی اینکه ما مطالب را به‌طور کامل به ذهن بسپاریم. به این ترتیب در یادآوری مطالب نیز مشکل نخواهیم داشت. استفاده از این ۱۰ تکنیک به ما کمک خواهد کرد تا یاد بگیریم چگونه مفهومی درس بخوانیم.

چاله‌های یادگیری خود را در «باشگاه استادی» رتوش کنید!