باشگاه استادی = انتخابی هوشمندانه

درباره باشگاه استادی

یکی از قشنگ‌ترین دیالوگ‌های اخلاقی‌رفتاری در تاریخ آسیای جنوب‌غربی «یعنی منطقة ما» را سؤال و جواب‌های ابوحیان شیرازی و ابوعلی مسکویه شکل داده است. ابوحیان به ابوعلی مراجعه می‌کند و شصت‌وشش سؤال در موضوع‌های رفتاری و ارتباطی از او می‌پرسد. سؤال سی‌وچندم آن، به این «دربارة ما» ربط دارد، می‌پرسد چرا آدم وقتی از دیگری تعریف می‌کند یا معرفی‌اش می‌کند راحت است؛ ولی وقتی می‌خواهد خودش را معرفی کند و توانایی‌ها و سابقه‌اش را بگوید برایش سخت می‌شود و لکنت می‌گیرد؟! شاید برای همین است که «دربارة ما» ها را چون خود افراد می‌نویسند خیلی بی‌رمق، پر از تواضع و بسیار خودانکارانه است!

تمدن جدید و مسئولیت ما

دین و زندگی (۳)، درس دهم: تمدن جدید و مسئولیت ما 15,000 تومان

پایه‌های استوار

دین و زندگی (۳)، درس نهم: پایه‌های استوار 10,000 تومان

زندگی در دنیای امروز و عمل به احکام الهی

دین و زندگی (۳)، درس هشتم: زندگی در دنیای امروز و عمل به احکام الهی 10,000 تومان

بازگشت

دین و زندگی (۳)، درس هفتم: بازگشت 15,000 تومان

سنت‌های الهی

دین و زندگی (۳)، درس ششم: سنت‌های الهی 15,000 تومان

قدرت پرواز

دین و زندگی (۳)، درس پنجم: قدرت پرواز 15,000 تومان

فقط برای تو

دین و زندگی (۳)، درس چهارم: فقط برای تو 15,000 تومان

توحید و سبک زندگی

دین و زندگی (۳)، درس سوم: توحید و سبک زندگی 15,000 تومان

یگانۀ بی‌همتا

دین و زندگی (۳)، درس دوم: یگانۀ بی‌همتا 15,000 تومان

هستی‌بخش

دین و زندگی (۳)، درس اول: هستی‌بخش 25,000 تومان

نوبت دوم

عصرانهٔ سرآمد | نوبت دوم 24,000 تومان

فصل ۱: مولکول‌های اطلاعاتی

زیست‌شناسی (۳)، فصل ۱: مولکول‌های اطلاعاتی 180,000 تومان

دین و زندگی (۲)

جمع‌بندی دین و زندگی (۲) 200,000 تومان

دین و زندگی (۱)

جمع‌بندی دین و زندگی (۱) 200,000 تومان

عربی زبان قرآن

جمع‌بندی پایه عربی زبان قرآن 510,000 تومان

فصل ۳: ترکیبیات (شمارش)

ریاضیات گسسته، فصل ۳: ترکیبیات (شمارش) 110,000 تومان

الدَّرسُ الثّانی

عربی زبان قرآن (۳): الدَّرسُ الثّانی 110,000 تومان

فصل ۲: گراف و مدل‌سازی

ریاضیات گسسته، فصل ۲: گراف و مدل‌سازی 140,000 تومان

نوبت اول

عصرانهٔ سرآمد | نوبت اول 24,000 تومان

الدَّرسُ الاَول

عربی زبان قرآن (۳): الدَّرسُ الاَول 110,000 تومان

تابع

حسابان (۲)، فصل ۱: تابع 300,000 تومان

فصل ۲: آشنایی با مقاطع مخروطی

هندسه (۳)، فصل ۲: آشنایی با مقاطع مخروطی 150,000 تومان

دنیای زنده

زیست‌شناسی (۱)، فصل ۱: دنیای زنده 150,000 تومان

فصل ۳: بردارها

هندسه (۳)، فصل ۳: بردارها 100,000 تومان

چگونه درس بخوانیم؟


چگونه درس بخوانیم؟

قبل از هر چیز بد نیست بدانید که یادگیری مفهومی یعنی اینکه ما مطالب را به‌طور کامل به ذهن بسپاریم. به این ترتیب در یادآوری مطالب نیز مشکل نخواهیم داشت. استفاده از این ۱۰ تکنیک به ما کمک خواهد کرد تا یاد بگیریم چگونه مفهومی درس بخوانیم.

چاله‌های یادگیری خود را در «باشگاه استادی» رتوش کنید!