دربارۀ باشگاه استادی

جمع ما را یک استاد علوم پایه در دانشگاه، یک مدیر و طراح سیستم‌های آموزشی و پژوهشی، یک مهندس مدرس فیزیک و مشاور و اجراکنندۀ نرم‌افزارها و فناوری‌های نرم آموزشی، یک پیش‌کسوت سمپاد و یک مهندس جوان طراح پروژه‌های پژوهشی و فناوری، به‌علاوۀ جمعی از نخبگان جوان (که همگی فارغ‌التحصیل یک مدرسه هستیم!) تشکیل می‌دهد.

گروه ما، برخاسته از توانمندی‌های متنوع است؛ تجربۀ سال‌های ورودش به حیطۀ کار فرهنگی، آموزشی و پژوهشی گوناگون و ارائۀ پشتیبانی و خدماتش نیز مختلف است.

ما یک گروه متکثر با امکان هم‌آوری توانمندی‌های سایر اعضای گروه و فرآوری با رعایت بس‌شماری سطح این ارائه‌ها و محصول‌ها هستیم...

ادامۀ مطلب

آموزش دروس دورۀ متوسطه

پژوهش‌ و فناوری خُرد

کتاب و کتاب‌خوانی

کوچینگ (مربیگری)

باشگاه استادی؛ انتخاب هوشمندان!

آموزش

ویدئوهای آموزشی دروس پایۀ دوازدهم رشته‌های علوم تجربی و ریاضی.فیزیک با تدریس دبیران زبدۀ باشگاه استادی، در دست‌رس شما قرار دارد.

کوچینگ (مربیگری)

مربیان خبرۀ باشگاه استادی، با سابقۀ طولانی در ارائۀ خدمات مشاورۀ تحصیلی (مدرسه‌ای و دانشگاهی) و شغلی، در دست‌رس شما هستند.

کتاب و کتاب‌خوانی

کارشناسان کتاب و کتاب‌خوانی باشگاه استادی در حوزۀ کتاب‌های کودک و نوجوان و کتاب‌های بزرگ‌سالان، در دست‌رس شما هستند.

پژوهش و فناوری خُرد

مربیان کارآزمودۀ پژوهش‌های دانش‌آموزی و راه‌بری پروژه‌های فناوری خُرد در شاخه‌های مختلف علوم و فناوری‌ها، در دست‌رس شما هستند.

از سیر تا پیاز

روی‌کرد آموزشی باشگاه استادی، استفاده از واحدهای یادگیری برای اطمینان از پوشش تمامی اهداف و شایستگی‌های قصدشده در برنامۀ آموزشی، مبتنی بر روش میکرولرنینگ است.

از مدرسه تا ستاد

سوابق آموزشی همکاران باشگاه استادی، مشتمل بر نزدیک به ۴۰ سال فعالیت در سطوح عالی ستادی تا تدریس در واحدهای آموزشی است.

از شیر مرغ تا جان آدمی‌زاد

خدمات آموزشی باشگاه استادی، دامنۀ وسیعی از موضوعات مانند دروس دورۀ متوسطه، پژوهش و فناوری خُرد، کتاب و کتاب‌خوانی و... را در بر می‌گیرد.

بیش‌تر بخوانید...

چاله‌های یادگیری خود را در «باشگاه استادی» رتوش کنید!

  درس‌های موجود

  جمع بندی هندسه (1)
  • شاگردان ثبت‌نام شده: هنوز شاگردی در این درس ثبت‌نام نشده است
  فارسی (۳): ستایش
  • شاگردان ثبت‌نام شده: 2
  فارسی (۳): درس یکم
  • شاگردان ثبت‌نام شده: 2
  فارسی (۳): درس دوم
  • شاگردان ثبت‌نام شده: 2
  فارسی (۳): درس سوم
  • شاگردان ثبت‌نام شده: 2
  فارسی (۳): درس پنجم
  • شاگردان ثبت‌نام شده: 2
  فارسی (۳): درس ششم
  • شاگردان ثبت‌نام شده: 2
  فارسی (۳): درس هفتم
  • شاگردان ثبت‌نام شده: 2
  فارسی (۳): درس هشتم
  • شاگردان ثبت‌نام شده: 2
  فارسی (۳): درس نهم
  • شاگردان ثبت‌نام شده: 2
  فارسی (۳): درس دهم
  • شاگردان ثبت‌نام شده: 2
  نیایش: لطف تو
  • شاگردان ثبت‌نام شده: 2
  دین و زندگی (۳)
  • شاگردان ثبت‌نام شده: هنوز شاگردی در این درس ثبت‌نام نشده است
  حسابان (۲)، فصل ۱: تابع
  • شاگردان ثبت‌نام شده: هنوز شاگردی در این درس ثبت‌نام نشده است
  حسابان (۲)، فصل 3: حدهای نامتناهی - حد در بی‌نهایت
  • شاگردان ثبت‌نام شده: هنوز شاگردی در این درس ثبت‌نام نشده است
  حسابان(2) ، فصل 4 : مشتق
  • شاگردان ثبت‌نام شده: هنوز شاگردی در این درس ثبت‌نام نشده است
  هندسه (۳)، فصل ۲: آشنایی با مقاطع مخروطی
  • شاگردان ثبت‌نام شده: هنوز شاگردی در این درس ثبت‌نام نشده است
  هندسه (۳)، فصل ۳: بردارها
  • شاگردان ثبت‌نام شده: هنوز شاگردی در این درس ثبت‌نام نشده است
  ریاضیات گسسته ، فصل 1 : آشنایی با نظریه اعداد
  • شاگردان ثبت‌نام شده: هنوز شاگردی در این درس ثبت‌نام نشده است
  ریاضیات گسسته، فصل ۲: گراف و مدل‌سازی
  • شاگردان ثبت‌نام شده: هنوز شاگردی در این درس ثبت‌نام نشده است
  ریاضیات گسسته، فصل ۳: ترکیبیات (شمارش)
  • شاگردان ثبت‌نام شده: هنوز شاگردی در این درس ثبت‌نام نشده است
  زیست‌شناسی (۱)، فصل ۲: گوارش و جذب مواد
  • شاگردان ثبت‌نام شده: هنوز شاگردی در این درس ثبت‌نام نشده است
  فارسی (۳): امتحان نهایی خرداد ۱۳۹۹
  • شاگردان ثبت‌نام شده: هنوز شاگردی در این درس ثبت‌نام نشده است
  فارسی (۳): امتحان نهایی شهریور ۱۳۹۹
  • شاگردان ثبت‌نام شده: هنوز شاگردی در این درس ثبت‌نام نشده است
  فارسی (۳): امتحان نهایی دی ۱۳۹۹
  • شاگردان ثبت‌نام شده: هنوز شاگردی در این درس ثبت‌نام نشده است
  فارسی (۳): امتحان نهایی خرداد ۱۴۰۰
  • شاگردان ثبت‌نام شده: هنوز شاگردی در این درس ثبت‌نام نشده است
  فارسی (۳): امتحان نهایی شهریور ۱۴۰۰
  • شاگردان ثبت‌نام شده: هنوز شاگردی در این درس ثبت‌نام نشده است
  فارسی (۳): امتحان نهایی دی ۱۴۰۰
  • شاگردان ثبت‌نام شده: هنوز شاگردی در این درس ثبت‌نام نشده است
  فارسی (۳): امتحان نهایی خرداد ۱۴۰۱
  • شاگردان ثبت‌نام شده: هنوز شاگردی در این درس ثبت‌نام نشده است
  فارسی (۳): امتحان نهایی شهریور ۱۴۰۱
  • شاگردان ثبت‌نام شده: هنوز شاگردی در این درس ثبت‌نام نشده است
  دین و زندگی (۳): امتحان نهایی خرداد ۱۳۹۹
  • شاگردان ثبت‌نام شده: هنوز شاگردی در این درس ثبت‌نام نشده است
  دین و زندگی (۳): امتحان نهایی شهریور ۱۳۹۹
  • شاگردان ثبت‌نام شده: هنوز شاگردی در این درس ثبت‌نام نشده است
  دین و زندگی (۳): امتحان نهایی دی ۱۳۹۹
  • شاگردان ثبت‌نام شده: هنوز شاگردی در این درس ثبت‌نام نشده است
  دین و زندگی (۳): امتحان نهایی خرداد ۱۴۰۰
  • شاگردان ثبت‌نام شده: هنوز شاگردی در این درس ثبت‌نام نشده است
  دین و زندگی (۳): امتحان نهایی شهریور ۱۴۰۰
  • شاگردان ثبت‌نام شده: هنوز شاگردی در این درس ثبت‌نام نشده است
  دین و زندگی (۳): امتحان نهایی دی ۱۴۰۰
  • شاگردان ثبت‌نام شده: هنوز شاگردی در این درس ثبت‌نام نشده است
  دین و زندگی (۳): امتحان نهایی خرداد ۱۴۰۱
  • شاگردان ثبت‌نام شده: هنوز شاگردی در این درس ثبت‌نام نشده است
  دین و زندگی (۳): امتحان نهایی شهریور ۱۴۰۱
  • شاگردان ثبت‌نام شده: هنوز شاگردی در این درس ثبت‌نام نشده است
  عربی (۳): امتحان نهایی خرداد ۱۳۹۹
  • شاگردان ثبت‌نام شده: هنوز شاگردی در این درس ثبت‌نام نشده است
  عربی (۳): امتحان نهایی شهریور ۱۳۹۹
  • شاگردان ثبت‌نام شده: هنوز شاگردی در این درس ثبت‌نام نشده است
  عربی (۳): امتحان نهایی خرداد ۱۴۰۰
  • شاگردان ثبت‌نام شده: هنوز شاگردی در این درس ثبت‌نام نشده است
  عربی (۳): امتحان نهایی شهریور ۱۴۰۰
  • شاگردان ثبت‌نام شده: هنوز شاگردی در این درس ثبت‌نام نشده است
  عربی (۳): امتحان نهایی خرداد ۱۴۰۱
  • شاگردان ثبت‌نام شده: هنوز شاگردی در این درس ثبت‌نام نشده است
  عربی (۳): امتحان نهایی شهریور ۱۴۰۱
  • شاگردان ثبت‌نام شده: هنوز شاگردی در این درس ثبت‌نام نشده است
  عربی (۳): امتحان نهایی دی ۱۴۰۱
  • شاگردان ثبت‌نام شده: هنوز شاگردی در این درس ثبت‌نام نشده است
  انگلیسی (۳): امتحان نهایی خرداد ۱۳۹۹
  • شاگردان ثبت‌نام شده: هنوز شاگردی در این درس ثبت‌نام نشده است
  انگلیسی (۳): امتحان نهایی شهریور ۱۳۹۹
  • شاگردان ثبت‌نام شده: هنوز شاگردی در این درس ثبت‌نام نشده است
  انگلیسی (۳): امتحان نهایی دی ۱۳۹۹
  • شاگردان ثبت‌نام شده: هنوز شاگردی در این درس ثبت‌نام نشده است
  انگلیسی (۳): امتحان نهایی خرداد ۱۴۰۰
  • شاگردان ثبت‌نام شده: هنوز شاگردی در این درس ثبت‌نام نشده است
  انگلیسی (۳): امتحان نهایی شهریور ۱۴۰۰
  • شاگردان ثبت‌نام شده: هنوز شاگردی در این درس ثبت‌نام نشده است
  انگلیسی (۳): امتحان نهایی دی ۱۴۰۰
  • شاگردان ثبت‌نام شده: هنوز شاگردی در این درس ثبت‌نام نشده است
  انگلیسی (۳): امتحان نهایی خرداد ۱۴۰۱
  • شاگردان ثبت‌نام شده: هنوز شاگردی در این درس ثبت‌نام نشده است
  انگلیسی (۳): امتحان نهایی شهریور ۱۴۰۱
  • شاگردان ثبت‌نام شده: هنوز شاگردی در این درس ثبت‌نام نشده است
  انگلیسی (۳): امتحان نهایی دی ۱۴۰۱
  • شاگردان ثبت‌نام شده: هنوز شاگردی در این درس ثبت‌نام نشده است
  مشاورهٔ کنکور با دکتر نیکا کشت‌کاران
  • شاگردان ثبت‌نام شده: هنوز شاگردی در این درس ثبت‌نام نشده است
  عصرانهٔ سرآمد | نوبت دوم
  • شاگردان ثبت‌نام شده: هنوز شاگردی در این درس ثبت‌نام نشده است