خلاقیت (پیشرفته) ــ رولینگ‌بالقیمت :   5,000 تومان

جزئیات

ساخت یک مسیر مارپیچ برای گوی فلزی تبدیل انرژی پتانسیل گوی به انرژی جنبشی‌اش.