دورهٔ تجربهٔ زندگی آلفا (لایف استایل)قیمت :   650,000 تومان

جزئیات

** مدرک انتهای دوره به افرادی که
در انتهای دوره ارایه قابل قبولی
داشته باشن اعطا میشه.


‍** محتوا و تعداد جلسات
دوره‌های پیشرفته متعاقبن اعلام میشه
و شرکت کنندگان در دوره‌های پیشرفته
پس از آخرین ارایه میتونن
در جلسات آموزشی تربیت مدرس
در هر کدام از موضوعات دوره
شرکت کنند و به عنوان همکار
این پروژه را همراهی کنند.


** دوره‌ها در زمان پاندمی به صورت
مجازی و پس از آن به صورت
حضوری و مجازی برگزار میشه.