میدونی با خرید تمام فصل ها میتونی 20 درصد تخفیف بگیری   خرید با تخفیف 1,072,000

جمع‌بندی پایه، فارسی